Den LISA! Dictionary er et resultat av mange års lingvistisk forskning. Det tilbyr bekreftet og velfundert kunnskap, nøyaktige oversettelser og definisjoner på engelsk og tysk, samt vitenskapelig oversettelse kommentarer. Den mest nåværende tyske og engelske ordforrådet er identifisert fra mer enn en million tyske og engelske tekster, vitenskapelige artikler, media rapporter og litteratur ved hjelp av nyeste egenutviklet programvare tekst så vel som vitenskapelig metode. Hvert ord og hver sikt har blitt analysert og presist oversatt til engelsk og tysk med tanke på alle deres ulike betydninger.

Den LISA! Ordbok er like godt egnet for å gjøre lekser, forberedelser til endelig eksamen, avhandlinger samt for oversettelser trenger på jobb. Det er en gratis tjeneste, ikke bare for våre kunder, men også for alle som er interessert i språk. Ordforrådet er stadig endret og utvidet. Neologismer er sjekket for deres bruk og deres sirkulasjon, oversatt og eventuelt tilbys online. Vi ønsker alle brukere en hyggelig opplevelse med LISA! Dictionary.